بایگانی برچسب ها:کلی

افراد موفق

بزرگترین نقل قول های محمد علی در زمان های مختلف

محمد علی به مانند یک پروانه شناور بود و مثل یک زنبورعسل نیش می زد. وی سه و نیم سال اول زندگی کاری اش را از دست داد، چرا که در این سال ها به شدت در حال مبارزه با...