بایگانی برچسب ها:کتاب خواندن

انگیزشیموفقیت

عادت مطالعۀ افراد فوق موفق

آیا می خواهید یک عادت مشترک بین افراد فوق موفق را بدانید؟ آن ها می خوانند. خیلی زیاد. در حقیقت، زمانی که وارن بافت به یک باره در مورد کلید موفقیتش مورد سوال قرار گرفت، به یک توده از کتاب...

تجارت آفرین

عضو کانال تلگرام تجارت آفرین شوید

عضویت خروج