Tag Archives: کارایی پایین

روانشناسی

۱۹ کاری که افراد ناموفق و ناخشنود انجام میدهند (قسمت دوم)

این مقاله قسمت دوم مقاله ای با همین نام است که در روز گذشته منتشر شده است.   11. آنها نگران این هستند که دیگران چه فکری میکنند افراد ناخشنود اغلب بیش از حد به اینکه دیگران چه فکری دربارۀ...