بایگانی برچسب ها:کارایی پائین

روانشناسی

۱۹ کاری که افراد ناموفق و ناخشنود انجام میدهند (قسمت اول)

همۀ افراد روزهایی را در زندگی دارند که کارایی بسیار پائینی دارند ولی نباید گذاشت که تعداد این روزها در یک سال به اندازۀ انگشتان یک دست برسد. با خواندن نکات زیر متوجه خواهید شد که چرا برخی افراد کارایی...