بایگانی برچسب ها:چرچیل

روانشناسی

اگر خوشحال نیستید از شکایت کردن دست بردارید و تغییری بوجود آورید

چند بار پیش آمده که ببینید کسی میگوید "آه، دوباره شنبه" یا اینکه "دوباره روز از نو روزی از نو". کسانیکه کاملاً خوشحال هستند خود را در موقعیت خوشحال بودن قرار داده اند زیرا هر چیزی به جز خوشحال بودن...

تجارت آفرین

عضو کانال تلگرام تجارت آفرین شوید

عضویت خروج