بایگانی برچسب ها:ویژگی کلیدی

کارآفرینی

۵ ویژگی کلیدی که هر تجارت آفرین باید داشته باشد

ما در طول زندگی تحصیلی و یا حرفه ای خود با افراد زیادی برخورد میکنیم که میخواهند تجارت و کسب و کار خود را داشته باشند. بعضی از آنها ایده های فوق العاده ای دارند ولی هنگامیکه از آنها میپرسید...