بایگانی برچسب ها:هوش

کارآفرینی

آیا برای تجارت آفرین شدن به اندازۀ کافی باهوش هستید؟

بسیاری از افراد با خود فکر میکنند که برای تبدیل شدن به یک کارآفرین به اندازۀ کافی باهوش نیستند. ولی در اینجا باید به این مطلب اشاره کنیم که هیچ مدرکی مبنی براینکه IQ پیش نیازی برای این نوع سبک...