بایگانی برچسب ها:نیروی اراده

روانشناسی

۵ راه برای افزایش نیروی اراده

دربارۀ آخرین باری که نتوانستید بر روی موضوعات سخت و یا کسل کننده به درستی تمرکز کنید فکر کنید. توجه سرگردانِ شما بدلیل نداشتن تمرکز بر روی این مسائل ممکن است که نتواند کنترلی مناسب بر آنها داشته باشد. همۀ...