بایگانی برچسب ها:موفق ترین افراد

انگیزشیروانشناسی

۱۱ کار دشواری که باید برای موفق شدن انجام دهید

هزاران ویژگی وجود دارد که میتواند به موفقیت شما کمک کند و هر چه بیشتر بر روی این ویژگی ها تمرکز کنید و مطالعۀ بیشتری دربارۀ آنها داشته باشید میتوانید موفق تر شوید. تمام این ویژگیها ارزش وقت و انرژی...

انگیزشیموفقیت

۱۰ نمونه از افرادی که بعد از شکست به موفقیت خیره کننده دست پیدا کردند

گاهی اوقات شما یک ایده ای را در ذهن پرورش میدهید و روی آن کار میکنید. همه چیز خوب پیش میرود تا زمانیکه با یک شکست روبرو میشوید. این شکست ضربه ای بزرگ به شما میزند و اعتماد به نفستان...