آرشیو خبر: موفقیت در کسب و کار

تنها دلایل خوب برای شروع یک کسب و کار
کارآفرینی

تنها دلایل خوب برای شروع یک کسب و کار

هزاران دلیل خوب برای شروع کارآفرینی وجود دارد، درست است؟ برای مثال رئیس خود خواهید بود، ساعت کاری تان دست خودتان است، اهداف شخصی را دنبال میکنید، خوشحال هستید، از شنیدن دستور رها میشوید و ... . تنها مشکل اینجاست...