بایگانی برچسب ها:مقایسه با دیگران

روانشناسی

۶ دلیلی که نباید خود را با دیگران مقایسه کنید

در دنیای تجارت، اغلب ما خود را در یک مسابقه با دیگران میبینیم، همیشه سعی در سبقت گرفتن از دیگران برای رسیدن به جایزه میکنیم و همیشه نگران هستیم که رقبا گوی سبقت را از ما بربایند. وقتیکه ما تمرکزمان...

تجارت آفرین

عضو کانال تلگرام تجارت آفرین شوید

عضویت خروج