بایگانی برچسب ها:مراسم صبحگاهی، انگیزشی

انگیزشیموفقیت

مراسم صبحگاهی ۱۰ کار آفرین الهام بخش (اینفوگرافیک)

در حالیکه افراد فناپذیر هر روز صبح با تلوتلو خوردن از تخت خواب بیرون می آیند و آن هم بدون هیچ زمان مشخصی- رهبران موفق کسب و کار دنیا برنامه ریزی بسیار دقیقی برای بیدار شدن و برنامه های جامعی...