بایگانی برچسب ها:مذاکره، متقاعد سازی

روانشناسی

۱۰ نکته برای رهبران خانم برای افزایش مهارت متقاعد سازی 

  این مقاله را خانم "ایوون گو" درباره افزایش مهارتهای متقاعد سازی برای خانم ها نوشته اند. در این مقاله ایشان میگویند که : در حالیکه در سالهای اخیر ما زنان گامهای بزرگی را در راستای رهبری تجارتها برداشته ایم، هنوز...

تجارت آفرین

عضو کانال تلگرام تجارت آفرین شوید

عضویت خروج