Tag Archives: مذاکره

5 نکته برای تبدیل شدن به یک سخنران فوق العاده
روانشناسی

5 نکته برای تبدیل شدن به یک سخنران فوق العاده

مهم نیست که با چه دقتی کلماتتان را انتخاب میکنید، شما هرگز نخواهید توانست آنگونه که میخواهید بر روی پیامتان کنترل داشته باشید. با این وجود میتوانید برروی برخی موارد از قبیل به موقع بودن، شدت و حجم صدا کنترل...

علم میگوید که این 9 تکنیک به شما کمک میکند در مباحثه پیروز باشید
روانشناسیمدیریت

علم میگوید که این 9 تکنیک به شما کمک میکند در مباحثه پیروز باشید

مباحثات معمولا منطقی نیستند. برای اینکه در یک مباحثه پیروز شوید باید افراد را بشناسید. پس از تحقیقات و مطالعات بسیار، حقایقی ثابت شده است که به شما کمک میکند بتوانید در یک مباحثه پیروز شوید. 1. متمدن باشید بر...