بایگانی برچسب ها:غول تکنولوژی

ایلان ماسک
افراد موفقایلان ماسک

۵ حقیقت دربارۀ غولِ تکنولوژی ایلان ماسک

اگر موجودات فضایی قرار باشد که تحقیقی دربارۀ تمدن زمینی های امروز انجام دهند قطعاً روی نام ایلان ماسک بعنوان کسی که با تفکری نوین به گسترش و شکوفایی اقتصادی دنیا کمک زیادی کرده است دقت بیشتری خواهند کرد. او...

تجارت آفرین

عضو کانال تلگرام تجارت آفرین شوید

عضویت خروج