آرشیو خبر: علی بابا

بنیانگذار علی بابا
کارآفرینی

بنیانگذار علی بابا: وقتی میلیاردر نبودم خوشحال تر بودم

آقای جک ما، رئیس هیئت مدیره و بنیانگذار علی بابا در سپتامبر سال گذشته بعنوان ثروتمندترین فرد در چین شناخته شد. ثروت او بنا بر گزارش IPO ، بالغ بر 25 میلیارد دلار گزارش شده است. اما بنیانگذار علی بابا به...