بایگانی برچسب ها:شکست کسب و کار

کارآفرینی

اگر در کسب و کار خود شکست خوردید، احتمالاً یکی از این ۷ مورد مسبب آن بوده است

شکست و عدم موفقیت کسب و کارها امری طبیعی است و هر روز رخ می دهد. در حقیقت آمارها نشان می دهد که، خیلی از شرکت های تجاری جدید و نوظهور، در همان سال های اولیه کاری خود با شکست...