Tag Archives: زبان بدن

img49
روانشناسی

با این ۵ رازِ زبان بدن، آنها را مجاب کنید که به شما اعتماد کنند

زبان بدن یا همان Body Language باید به شما کمک کند تا در یک مذاکره موفق شوید نه اینکه به مذاکره آسیب برساند. حتی زمانی که گپ و گفت شما با یک شخص خاص نیست و مثلاً برای یک جمع...