Tag Archives: ریچارد برنسون

3 راه برای اینکه همچنان با انگیزه تجارت خود را هدایت کنید
انگیزشیموفقیت

3 راه برای اینکه همچنان با انگیزه تجارت خود را هدایت کنید

ریچارد برنسون،بنیانگذار Virgin Group در مصاحبه ای گفت "بزرگترین انگیزه؟ فقط به چالش کشیدن خودم ادامه میدهم" پس از اینکه هیجان شروع یک تجارت تمام میشود و شما در مسائل روزانه مربوط به کارآفرینی غرق شدید، ممکن است خیلی آسان...

چند نقل قول از کارآفرینان بزرگ دنیا درباره کارآفرینی
انگیزشی

چند نقل قول از کارآفرینان بزرگ دنیا درباره کارآفرینی

چند نقل قول از کارآفرینان بزرگ دنیا درباره کارآفرینی آیا به دنبال یک چیز الهام بخش برای شروع یک کسب و کار می گردید؟ در اینجا به چند جمله از مشهورترین کارآفرینان دنیا درباره کارآفرینی اشاره میکنیم: "وقتی که شما...