بایگانی برچسب ها:رویا

انگیزشیموفقیت

۶ درسی که در طول زندگی ام تا به امروز یاد گرفته ام

تجارت آفرینی یعنی ساختن ثروت بر مبنای ارزش های که شما می آفرینید و استفاده از آن ثروت برای بزرگ تر زندگی کردن.   آقای تیموتی سایکس یکی از افراد موفق در عرصه تجارت آفرینی، تجربیات خود را در مقاله...

انگیزشیموفقیت

۶ رفتاری که رویاهایتان را به واقعیت تبدیل می کند

راز تبدیل افکار خیالی به یک زندگی از عمل و موفقیت ریک کلی (RIC KELLY ): زمانی که بزرگ می شدم، می خواستم یک کارآفرین باشم. من در مورد این هدف با مشاور حرفه ای، خانواده و دوستانم بحث کردم....