بایگانی برچسب ها:رهبر

روانشناسی

۶ حقیقت که نشان میدهد افراد درونگرا رهبران موفقی میشوند

خیلی کم دیده شده است که کلمات "درونگرا" و "رهبر" در یک جمله به کار بروند. مهمتر از آن این باورِ عمومی است که، افراد برون گرا سخنوران بهتری هستند و شبکه های بهتری را در اختیار دارند که این...