بایگانی برچسب ها:رفتار کارمندان

رفتار کارمندان
مدیریت

چگونه میتوان رفتار کارمندان را تغییر داد؟

هرگاه از من سئوال میشود که چگونه میتوان رفتار کارمندان را تغییر داد اولین جمله ای که به خاطر میاورم این است که شما باید در هنگام استخدام "رفتار را استخدام کنید و بعد تخصص را آموزش دهید". اما اگر...

تجارت آفرین

عضو کانال تلگرام تجارت آفرین شوید

عضویت خروج