Tag Archives: راز زندگی

رفتار
انگیزشیموفقیت

۶ رفتاری که رویاهایتان را به واقعیت تبدیل می کند

راز تبدیل افکار خیالی به یک زندگی از عمل و موفقیت ریک کلی (RIC KELLY ): زمانی که بزرگ می شدم، می خواستم یک کارآفرین باشم. من در مورد این هدف با مشاور حرفه ای، خانواده و دوستانم بحث کردم....