بایگانی برچسب ها:تجارت جدید

مارکتینگ

مقدمه ای بر مارکتینگ یک تجارت جدید

هرکسی که گفته " اگر شما یک تله موش بهتری بسازید دنیا خودش موشهای بیشتری را به سمت آن هدایت میکند" اشتباه گفته است. زیرا اگر دنیا نداند که شما یک تله موش بهتری دارید هیچ موشی را سراغ آن...