بایگانی برچسب ها:بهترین کشورهای دنیا برای شروع کسب و کار در سال 2018

بهترین کشورهای دنیا برای شروع کسب و کار در سال 2018 – آمار بانک جهانی
انگیزشیکارآفرینی

بهترین کشورهای دنیا برای شروع کسب و کار در سال ۲۰۱۸ – آمار بانک جهانی

شروع کسب و کار در خارج از کشور می تواند برای کارآفرینان و سرمایه گذاران هم دلهره آور باشد و هم امید بخش. در آمارهای گزارش شده سازمان USNEWS بهترین کشورهای دنیا برای شروع کسب و کار معرفی شده اند....

تجارت آفرین

عضو کانال تلگرام تجارت آفرین شوید

عضویت خروج