بایگانی برچسب ها:بسیار زیاد

انگیزشیموفقیت

۸ نکته برای افزایش بسیار زیادِ درآمد

آقای زیگ زیگلار میگوید " پول همه چیز نیست ولی مثل اکسیژن باید همیشه وجود داشته باشد" . موضوع پول، ثروت و درآمد اکثراً در مباحثات جنبه ای منفی دارد. جامعه به افرادی که زیاد به دنبال پول هستند برچسب...

تجارت آفرین

عضو کانال تلگرام تجارت آفرین شوید

عضویت خروج