بایگانی برچسب ها:برون گرا

کارآفرینی

درونگراها نیز میتوانند موفق ترین تجارت آفرینان باشند

درونگرایی و برونگرایی جزو مشخصه های اثرگذاری می باشند که به طور معمول نحوه ی اولویت بندی فرد را در گذراندن زمان خود تعیین می کنند. درونگراها تمایل به تجربیات ساکن، در انزوا و باطن گرا دارند، در حالی که...

روانشناسی

۶ حقیقت که نشان میدهد افراد درونگرا رهبران موفقی میشوند

خیلی کم دیده شده است که کلمات "درونگرا" و "رهبر" در یک جمله به کار بروند. مهمتر از آن این باورِ عمومی است که، افراد برون گرا سخنوران بهتری هستند و شبکه های بهتری را در اختیار دارند که این...

تجارت آفرین

عضو کانال تلگرام تجارت آفرین شوید

عضویت خروج