بایگانی برچسب ها:برنامه 5 ساله

انگیزشیموفقیت

چگونه برای ۵ سال آیندۀ تان برنامه ریزی کنید

5 سال دیگر خودتان را در چه جایگاه و وضعیتی میبینید؟ آیا یک فرد موفق در رشتۀ خود، یک کارمند عالی رتبه، یا مدیر موفق و یا یک تجارت آفرین میبینید که صاحب تجارت چندین میلیاردی است؟ اگر شما این...

تجارت آفرین

عضو کانال تلگرام تجارت آفرین شوید

عضویت خروج