Tag Archives: اندیکاتور vwap

اندیکاتورهای VWAP و MVWAP
آموزشی

اندیکاتورهای VWAP و MVWAP

اندیکاتورهای  VWAP و  MUWAP ابزارهای معاملاتی هستند که توسط معامله‌گران برای اطمینان از دریافت بهترین قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزارها برای تمام معامله‌گران قابل استفاده هستند، با این حال اغلب توسط معامله‌گران کوتاه مدت و در برنامه‌های معاملاتی مبتنی بر الگوریتم به کار گرفته می‌شوند.