بایگانی برچسب ها:افکار سمی

روانشناسی

۵ باوری که موفقیتتان را نابود میکند 

در دنیای کارآفرینی یک چهارچوب فکری صحیح میتواند نتیجۀ خیره کننده ای به همراه داشته باشد. یک چهارچوب فکری صحیح میتواند کارآفرین را به سمت مراحل بعدی سوق دهد. در روی دیگر سکه، برخی افکار و باورهای سمی نیز وجود...