بایگانی برچسب ها:افسانه

کارآفرینی

هفت افسانه که قبلاً دربارۀ شروع یک تجارت به آنها باور داشتم

کارآفرینی برای افراد ترسو نیست. البته این بدان معنی نیست که شجاعتِ بسیار زیادی میخواهد ولی شما باید هر روز صبح از زمانی که چشمانتان را باز میکنید تا زمانی که دوباره برای خوابیدن به تختتان میروید به معنی واقعی...

تجارت آفرین

عضو کانال تلگرام تجارت آفرین شوید

عضویت خروج