بایگانی برچسب ها:افراد باهوش

روانشناسی

۱۰ اشتباهی که افراد باهوش هرگز آن را دوبار تکرار نمیکنند

همۀ افراد اشتباهاتی انجام میدهند ولی همۀ آنها از اشتباهاتشان درس نمیگیرند. برخی از افراد یک اشتباه را چندین بار تکرار میکنند و در نهایت با خود فکر میکنند که چرا نمیتوانند موفق شوند. بروس لی میگوید "اگر شهامت پذیرش اشتباهات...

تجارت آفرین

عضو کانال تلگرام تجارت آفرین شوید

عضویت خروج