بایگانی برچسب ها:اعتماد به نفس

انگیزشیموفقیت

۱۰ چیزی که افراد با اعتماد به نفس متفاوت انجام می دهند

بعضی مردم صرف نظر از کمبود هایشان – پول، ظاهر یا ارتباطات اجتماعی – همیشه انرژی و اعتماد به نفس منتشر می کنند.   در نتیجه مطالعات اخیر در دانشگاه ملبورن -نظریه فورد- ، ذهنیت شما یک تأثیر قوی روی...

تجارت آفرین

عضو کانال تلگرام تجارت آفرین شوید

عضویت خروج