بایگانی برچسب ها:اعتماد بنفس

روانشناسی

۶ عملی که میتوانید هر روز انجام دهید تا اعتماد بنفس خود را بسازید

حتی رهبران و کارآفرینان بزرگ نیز در بعضی مواقعِ خاص با کمبود اعتماد بنفس مواجه میشوند. اعتماد بنفس یک کیفیت آماری نیست بلکه یک طرز فکر و گرایش است که در شرایط سخت سعی در کنترل اوضاع میکند. این طرز...

تجارت آفرین

عضو کانال تلگرام تجارت آفرین شوید

عضویت خروج