بایگانی برچسب ها:ارزش

انگیزشیموفقیت

ارتباطات مانند ارز با ارزش می باشند

چند دفعه شاهد این مسأله بوده اید که مؤسس یک شرکت، یا شاید حتی خود شما، وارد یک رویداد شبکه ای شده اید، افراد زیادی را ملاقات کرده اید، و سپس آنجا را ترک کرده و هرگز دوباره با آنها...

تجارت آفرین

عضو کانال تلگرام تجارت آفرین شوید

عضویت خروج