Tag Archives: ارتباط با خانواده

روانشناسی

تنها این ۵ رابطه در زندگی واقعاً اهمیت دارند

بدون داشتن روابط مناسب افراد نمیتوانند به حداکثر پتانسیل خود دست پیدا کنند. یک رابطه را میتوان در غالب کلمات اینگونه تعریف کرد: ارتباط، مشارکت . وابستگی. بنا بر ارتباط هایمان میتوانیم آن چیزهایی را که میخواهیم را از بین...