بایگانی برچسب ها:ارتباط انسانی

مدیریت

چگونه همانند یک رئیس مذاکره کنید

فقط همین امسال چه تعداد از معاملات متحول کننده ی زندگی و تسریع کننده ی رشد فردی به دلیل قادر نبودن دو طرف برای همکاری حضوری در خلق ارزش انجام نشدند؟ چه تعداد از فرصت ها برای خلق یک شگفتی...

تجارت آفرین

عضو کانال تلگرام تجارت آفرین شوید

عضویت خروج