دسته‌بندی نشده

حقوق اداره کار سال 97 چقدر است ؟ افزایش حقوق سال 97
دسته‌بندی نشده

حقوق اداره کار سال ۹۷ چقدر است ؟ افزایش حقوق سال ۹۷

یکی از مسائلی که هم کارآفرینان و هم کارگران و کارمندان در ابتدای هر سال به دنبال شنیدن آن هستند میزان افزایش حقوق ها است. حقوق اداره کار سال 97 مانند سالهای گذشته توسط شورای عالی کار تصویب می شود....