آرشیو ماهانه : شهریور ۱۳۹۴

انگیزشیروانشناسی

۱۱ کار دشواری که باید برای موفق شدن انجام دهید

هزاران ویژگی وجود دارد که میتواند به موفقیت شما کمک کند و هر چه بیشتر بر روی این ویژگی ها تمرکز کنید و مطالعۀ بیشتری دربارۀ آنها داشته باشید میتوانید موفق تر شوید. تمام این ویژگیها ارزش وقت و انرژی...

روانشناسی

۳ دلیلی که نمیتوانید از تمام توانتان برای یادگیری استفاده کنید

بهبودِ فردی را میتوان یک صنعت با رشدی بسیار سریع دانست. امروزه همه به دنبال یک فرمول سِرّی برای به سرعت بهتر شدن و تکامل یافتن هستند. زمانیکه تصمیم به رشد و بهبود فردی خود را میگیرید باید این حقیقت...

انگیزشیموفقیت

۱۰ نمونه از افرادی که بعد از شکست به موفقیت خیره کننده دست پیدا کردند

گاهی اوقات شما یک ایده ای را در ذهن پرورش میدهید و روی آن کار میکنید. همه چیز خوب پیش میرود تا زمانیکه با یک شکست روبرو میشوید. این شکست ضربه ای بزرگ به شما میزند و اعتماد به نفستان...

1 2
برگه 2 از 2
تجارت آفرین

عضو کانال تلگرام تجارت آفرین شوید

عضویت خروج