خدمات دریافت و پرداخت بیت کوین

دریافت و پرداخت بیت کوینبرای دریافت بیت کوین از سایت های مختلف می توانید از خدمات تجارت آفرین استفاده نمایید. برای این منظور اطلاعات فرم زیر را تکمیل نمایید و سپس برای شما یک آدرس کیف پول و فایل راهنما ارسال می شود. چنانچه قصد دارید معادل بیت کوین را در حساب بانکی ایران خود به قیمت ارز بازار آزاد دریافت کنید، از آدرسی که برای شما ارسال می شود استفاده کنید و پس از دریافت بیت کوین مبلغ به حساب بانکی شما واریز می شود.

پس از ارسال بیت کوین به آدرسی که در اختیار شما گذاشته شده، تاییدیه آن را به آدرس ایمیل support@tejaratafarin.com ارسال نمایید. پس از دریافت ایمیل تا ۴۸ ساعت مبلغ ریالی آن به حساب شما واریز خواهد شد.

کارمزد تبدیل بیت کوین به ریال (ارز بازار آزاد) ۱۰% می باشد.


در خواست خرید و فروش بیت کوین

در صورت درخواست دریافت بیت کوین

در صورت درخواست پرداخت بیت کوین

برای مثال www.star-clicks.com

لطفا صبر کنید