نوشته‌ها

بنیانگذار علی بابا

بنیانگذار علی بابا: وقتی میلیاردر نبودم خوشحال تر بودم

/
آقای جک ما، رئیس هیئت مدیره و بنیانگذار علی بابا در سپتامبر سال گذشته بع…