نوشته‌ها

6 حقیقت که نشان میدهد افراد درونگرا رهبران موفقی میشوند

/
خیلی کم دیده شده است که کلمات "درونگرا" و "رهبر" در یک جمله به کار بر…

10 نکته برای رهبران خانم برای افزایش مهارت متقاعد سازی 

/
  این مقاله را خانم "ایوون گو" درباره افزایش مهارتهای متقاعد ساز…

7 روش برای تبدیل شدن از رئیس به رهبر

/
بسیاری از افراد و گاهی حتی مدیران از واژگان رهبر و رئیس به ج…

8 نشانه برای یک رهبر یا "لیدر" بد

/
این یک معمای بسیار جالب میباشد. به عنوام مثال شما یک مدیر هست…