نوشته‌ها

هفت افسانه که قبلاً دربارۀ شروع یک تجارت به آنها باور داشتم

/
کارآفرینی برای افراد ترسو نیست. البته این بدان معنی نیست که شجاعتِ ب…