نوشته‌ها

19 کاری که افراد ناموفق و ناخشنود انجام میدهند (قسمت دوم)

/
این مقاله قسمت دوم مقاله ای با همین نام است که در روز گذشته منت…

19 کاری که افراد ناموفق و ناخشنود انجام میدهند (قسمت اول)

/
همۀ افراد روزهایی را در زندگی دارند که کارایی بسیار پائینی دارند…