ثروتمندان جهان

تفاوت بین ثروتمندان جهان و افراد متوسط

/
به نظر میرسد که ثروتمندان جهان، بیشتر از افزایش ثروت به دست و پنجه ن…

ارتباطات مانند ارز با ارزش می باشند

/
چند دفعه شاهد این مسأله بوده اید که مؤسس یک شرکت، یا شاید حتی خ…

5 نکته برای مثبت ماندن در محل کار

/
برای اینکه بتوانید در محل کار کارایی بالایی داشته باشید، مثبت بودن…

5 راه موثر برای ارتباط با مشتری

/
برای ایجاد ارتباط با مشتری، و توانمند نگهداشتن آنها، شما باید تمام س…

3 نوع از عادات سختی که می بایست جهت رسیدن به موفقیت دور انداخته شوند

/
  موفقیت یا شکست شما در ایجاد و مقیاس بندی یک کسب و کا…

7 عادت متداول کارمندان قابل هک

/
عادات قدیمی به سختی از بین می روند و در نتیجه، کارمندان موردا…

چگونه همانند یک رئیس مذاکره کنید

/
فقط همین امسال چه تعداد از معاملات متحول کننده ی زندگی و تسریع…