چگونه از مدیریت خرد اجتناب کنیم

/
اگر شما صاحب یک تجارت هستید و کلی کار متفاوت در کمپانی خود انجام م…

5 راه برای کاهش مشغله و افزایش بهره وری

/
همۀ ما بسیار مشغول و گرفتار هستیم و هیچ شکی نیز در آن وجود ن…

چگونه در گردهمایی ها ارتباطات مؤثری برقرار سازیم

/
رشد یک تجارت نیازمند پیدا کردن افراد و ارتباطات جدید است. این ارتب…

چرا باید پولتان را برای کسب تجربه خرج کنید نه کسب اشیا

/
وقتیکه شما هرروزتان را سخت و هوشمندانه کار میکنید و مقدار زیادی پول اض…

10 ویژگی که باعث موفقیت در تجارت آفرینی میشوند

/
به نظر شما چرا بعضی از افراد موفق تر از بقیه هستند؟ آیا این یک ت…